Liên Hệ Hỗ Trợ Tư Vấn Kiến Thức Về Tiểu Đường

Thông tin liên hệ:

  • Lương Y Lý Thị Mai
  • Hợp tác xã Thuốc Nam Ba Vì
  • Địa chỉ: Thôn Yên Sơn – Xã Ba Vì – Huyện Ba Vì – TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 0888 666 058
  • Giờ làm việc: Thứ Hai – Thứ 7: 8 giờ – 16 giờ

Các trang web chính thức của chúng tôi: